Log masuk

Tutup
Buat Akaun

KERETA KEDAI

Tutup
Bayaran Penghantaran Yang Sesuai +60 1762 44 220 Pemprosesan Pantas

Terma dan syarat

Selamat datang ke kedai dalam talian laman web Damas . Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna Laman Web My Damas . Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda menggunakan my-damas.com .

Am
Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa Laman Web My Damas mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, Laman Web My Damas akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

Kandungan & Hak Cipta Laman Web
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain, “Kandungan Tapak” adalah hak cipta, tanda dagangan, perdagangan pakaian dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh Laman Web My Damas .

Komen dan Maklum Balas
Semua komen dan maklum balas kepada my-damas.com akan kekal milik My Damas .

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada my-damas.com yang akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau proprietari lain. Selanjutnya, pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang melanggar undang-undang, kasar, atau cabul yang dihantar ke laman web ini. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk setiap kandungan komen yang dibuat.

informasi produk
Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana ia bergantung pada monitor pengguna.

Maklumat Penghantaran
Anggaran masa penghantaran di laman web kami adalah anggaran yang disediakan oleh perkhidmatan kurier.
Anda akan menerima e-mel dengan nombor penjejakan dalam masa 24 jam bekerja.
My Damas tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan di pihak perkhidmatan kurier, bayaran kastam, atau masalah kastam jika ia berlaku.

Perjanjian Kastam
Sebilangan produk kami digambarkan sebagai ubat dan makanan tambahan. Ini bermaksud bahawa beberapa negara mempunyai keberatan mengenai jenis produk ini. Kami tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh kebiasaan negara anda, sama ada penyitaan, pengembalian, atau cukai yang tinggi.

Surat berita
Pengguna hendaklah bersetuju bahawa Laman Web My Damas boleh menghantar surat berita mengenai berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Ganti rugi
Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan Laman Web Damas Saya tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kos, dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini.

Pautan ke laman web lain
Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. my-damas.com tidak akan berkaitan atau terlibat dengan mana-mana tapak web sedemikian jika kandungan/produk pengguna rosak atau hilang atau mempunyai sebarang kaitan dengan tapak pihak ketiga.

Maklumat Ketidaktepatan
Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di my-damas.com yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan dan peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, kembalikan kepada kami dengan invois. Sila semak ” Polisi Pemulangan dan Bayaran Balik “.

Penamatan
Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau my-damas.com . Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, my-damas.com juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan akan dinafikan akses kepada pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.

Tatal Ke Atas